Tájékoztató a www.sauteballet.com weboldalon szereplő információk jogi vonzatáról.

A weboldal böngészése egyben az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A weboldal teljes tartalma (és bármely részlete) a Suaté balett iskola tulajdona. (továbbiakban a Tulajdonos)

A Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül, tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A Tulajdonos azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – Ön ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépén tárolja vagy kinyomtassa.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

Előfordulhat, hogy a weboldalon a Tulajdonos akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Tulajdonos semmilyen természetű felelősséget nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldal pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, a honlapon elérhető információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.

A Tulajdonos nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a Tulajdonos weboldala kapcsolódik, vagy amelyikre hivatkoznak.

A weboldal a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhat, így a mindenkor aktuális előírások, illetve felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

A Tulajdonos fenntartja a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő törlésére, módosítására vagy kiegészítésére.

A Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Tulajdonos kifejezetten kizárja.

A Suaté balett iskola törekszik a honlapon megjelenő adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, hogy azok naprakészek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért. A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a Tulajdonos kizárja. A Tulajdonos nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a Tulajdonos nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Tulajdonos minden kártérítési felelősséget kizár.

Kecskemét, 2015

Sauté Balett Iskola